Agrarisch Loonwerk

Bemesten:

 • Zode en bouwland bemesten op GPS
 • Vloeibare kunstmest uitrijden op GPS
 • Onderblad bemesten met vloeibare kunstmest
 • Kalkstrooien
 • Vaste mest strooien
 • Bemiddelen in aan en afvoer van meststoffen

Grondbewerking:

 • Ploegen met voren-pakker
 • Egalisatie werk met kilverbord
 • Zaaibedbereiding

Zaaien/poten van:

 • Grassen en granen
 • Doorzaaien in blijvend grasland
 • Groenbemester incl. stoppelbewerking
 • Mais

Gewas bescherming:

 • Onkruid bestrijden op GPS
 • Gewas bescherming (ziektes-meststoffen)
 • Onderblad spuiten- of bemesten

Oogsten van:

 • Gras-graan en mais met hakselaar – opraapsnijwagen – ronde balen-pers en kleinebalen pers

Transport van gewassen en balen