Grondwerk

Werkzaamheden:

  • Graven van vijvers en sloten
  • Grondwerk t.b.v. bouwputten (huis-schuur-stal enz)
  • Aanleg van riolering/hemelwaterafvoer
  • Aanleg van kuilplaatsen/sleufsilo’s
  • Aanleg van div. (half) verhardingen(puin-grind-klinkers-betonplaten)
  • Aanleggen van opritten/terrassen/schuttingen
  • Aanleg van paardenbakken
  • Transport zand/grind-teelaarde klinkers enz.
  • Grondwerk t.b.v. de hovenier