Overige

Werkzaamheden:

  • Snoeien/klepelen van perseelsranden
  • Opschonen van watergangen
  • Gladheidsbestrijding
  • Verhuur van machines